Home

wat doen wij?

Doel van het Steunfonds Alkmaar is het verstrekken van urgente behoeften aan mensen die zelf aantoonbaar niet de middelen daarvoor hebben. Aanvragen komen binnen via bemiddelaars als Humanitas, Voedselbanken, bewindvoerders en andere maatschappelijke instanties. Vervolgens wordt eerst gekeken welke aanvragen onder gemeentelijk budget kunnen worden gehonoreerd en welke via partners. Het Steunfonds behandelt de overige verzoeken. We proberen kritisch de aanvragen te beoordelen en te waarborgen. Alleen serieuze aanvragen worden in behandeling genomen. Tevens worden aan ons aangeboden goederen uitgedeeld aan belanghebbenden. Hiervoor worden de bemiddelaars aangeschreven met het verzoek hun klanten op de hoogte te brengen. Als het verzoek wordt gehonoreerd, dan worden de aanvragers op de hoogte gesteld van de dag dat de artikelen kunnen worden opgehaald.

Het Steunfonds Alkmaar neemt aanvragen op van inwoners uit de regio Noord-Kennemerland. Hieronder vallen de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Uitgeest, Heiloo en Dijk en Waard. Het is vernoemd naar de grootste gemeente binnen deze regio, tevens is dit de stad waarin het Steunfonds is opgericht en zijn kantoor heeft.

Onze ambitie is: laagdrempelig zijn en duidelijke communicatie richting aanvragers. Over wel of niet honoreren kunnen we geen garanties geven, maar we zetten ons er serieus voor in mensen bij te staan waar mogelijk. Aanvragen worden binnen een week behandeld.

Steunfonds Alkmaar werkt met een betrouwbaar privacybeleid.

Kinderen en jongeren staan voor ons hierin centraal.

Aanvraag doen?

Wilt u een aanvraag doen voor bijzondere bijstand uit het Steunfonds Alkmaar? Dit kan momenteel alleen als u een maximum bruto maandinkomen volgens Voedselbanknormen heeft, als u bewindvoering heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit.

Mocht u niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch menen aanspraak te mogen doen op een bijdrage uit het Steunfonds, stuur dan een gemotiveerd verzoek aan info@steunfondsalkmaar.nl.

Vul het formulier in. Binnen een week nemen wij contact met u op.